Registrer en konto gratis

Og se dine medaljer og diplomer i troféskapet!

Brukernavn: (?)
Kun bokstaver og tall
Passord:

Vennligst skriv inn passordet på nytt:

Logg Inn


Kun bokstaver og tall
Passord:

Brøkkalkulator

Brøkkalkulator
=

Forkort:
=

Fra brøk til prosentandel
=
Det finnes mange ulike brøkregningsoppgaver. For eksempel divisjon, multiplikasjon, addisjon og subtraksjon. Med alle disse ulike metodene og vanskelige tall kan brøkregning noen ganger bli vanskelig. Det er derfor vi har utviklet en spesiell kalkulator, en såkalt brøkkalkulator. Med denne brøkkalkulatoren kan du finnes svaret på alle vanskelige og mindre vanskelige regnestykker.

Du må først stille inn brøkkalkulatoren før du bruker den. Du kan velge mellom 4 ulike regneoperasjoner: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker. Når du har stilt inn kalkulatoren, må du oppgi tellerne og nevnerne. Deretter er det bare å trykke på «svar» for å se resultatet.

Det finnes separate kalkulatorer for å forkorte brøker og vise dem på prosentform. Skriv inn brøken og klikk på «forkorte» eller «prosentform» for å se svaret.

Annonse: