Forkorting av brøker nivå 2

5-stegsplanen

Breuken vereenvoudigen Fikk du alle medaljene og diplomet på nivå 1? Da er det på tide å gyve løs på Forkorting av brøker nivå 2. Igjen så må du finne største felles faktor for å forkorte brøkene. Stegene er tilsvarende de i nivå 1, bortsett fra at øvelsene er litt vanskeligere.

Steg 1 – Fyll inn telleren


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3 – Fyll inn telleren og nevneren


Steg 4: Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!





Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

Forkorting av brøker 2 diploma

Beskrivelse Forkorting av brøker 2

Finn største felles faktor (SFF) og divider telleren på dette tallet. Største felles faktor er det største positive hele tallet som både telleren og nevneren kan deles på, uten å gi rest. Den største felles faktoren til for eksempel 8 og 12 er 4.
Annonse: