Hva er en brøk?

Dette nettstedet har mange metoder og spill for å øve på brøkregning. Men før du begynner, kan det være bra å vite hva du holder på med. Nøyaktig hva er en brøk?

En brøk består av 3 deler: En teller, en brøkstrek og en nevner.

Teller Brøklinje Nevner
1
2

Over brøkstreken har vi telleren. En teller er et helt tall. Tallet under brøkstreken kalles nevner. Dette er også et helt tall. Telleren og nevneren sammen blir kalt for brøktallet. Linja mellom telleren og nevneren kalles brøkstreken. I denne brøken ser du at telleren, som er tallet 1, består av 1 del av nevnerens størrelse, som er tallet 2.

4
5
6

Ettersom en brøk alltid er bygget opp av hele tall, er det aldri noen desimaltall i brøken.

En løsning med et helt tall delt på et annet helt tall blir kalt for en brøk.

Det finnes 2 typer brøker: ekte og uekte brøker. En ekte brøk har en verdi som er mindre enn 1, mens en uekte brøk har en verdi som er større enn 1. En brøk der telleren er 1 blir kalt for stambrøk.

Ekte brøk
2
5
Uekte brøk
6
5
Hel brøk
5
5
Stambrøk
1
5

Noen brøker har også et navn.

1
4
En fjerdedel
1
2
Halve
3
4
Tre fjerdedeler