Addere brøker

Hvordan fungerer addisjon av brøker?

Ved addisjon av brøker må du først sørge for at de har samme nevner før du legger sammen tellerne. Hvis nevnerne er ulike, må du først finne en fellesnevner.

Addisjon av brøker vil bli forklart stegvis med flere eksempler. Følgende vil bli diskutert:
- Addisjon av brøker med samme nevner
- Addisjon av blandede tall med samme nevner
- Addere brøker med ulike nevnere
- Addisjon av blandede tall med ulike nevnere

Ved addering av brøker er det viktig at de har en fellesnevner. Hvis du ikke husker hvordan dette fungerer, kan du ta en titt på 'Brøker med fellesnevner'-siden.

På denne siden vil du finne eksempler og øvelser. Gå til en av 5-stegsplanene for å gå gjennom en omfattende trening.

5-stegsplaner


Eksempel 1

Addisjon av brøker med fellesnevner


I dette eksempelet skal vi forklare regnestykket 15 + 35.

Steg 1. Har brøkene en fellesnevner?
Ja, det har de. De har begge nevneren 5.

Steg 2. Addisjon av tellerne.
I steg 2 legger vi sammen tellerne, 1 + 3 = 4.

Dette utgjør svaret til regnestykket 15 + 35 = 45.
Sørg for at du bare legger sammen tellerne, og ikke nevnerne.

Oppgave 1:

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Tips: Bruk «tab» til å gå til neste felt
Eksempel 2

Addisjon av blandede tall med samme nevnerI dette eksempelet skal vi forklare regnestykket 1 25 + 4 15. ​

En brøk som er større enn 1 kan skrives som et blandet tall. I dette tilfellet er begge brøkene skrevet som blandede tall.

Steg 1. Har brøkene en fellesnevner?
Ja, det har de. De har begge nevneren 5. Dersom de ikke hadde hatt samme nevner, måtte vi først ha funnet en fellesnevner.

Steg 2. Legg sammen de hele tallene og tellerne.
Først legger vi sammen de hele tallene. I dette tilfellet: 1 + 4 = 5. Deretter legger vi sammen tellerne 2 + 1 = 3. Nevnerne skal være de samme.

Svaret på regnestykket 1 25 + 4 15 = 5 35.

Eksempel 3

Addisjon av brøker med ulike nevnereI dette eksempelet skal vi forklare regnestykket 14 + 13.
Brøker uten fellesnevner er brøker med ulike nevnere.

Steg 1. Har brøkene en fellesnevner?

Brøkene 14 og 13 har ulike nevnere. Brøkene må ha en fellesnevner før vi kan subtrahere dem.

I dette tilfellet er fellesnevneren 12.

1 x 3 = 34 x 3 = 12 og 1 x 4 = 43 x 4 = 12


Vi får da 312og 412.

Se siden Brøker med fellesnevner for mer forklaring og flere øvelser om dette temaet.

Steg 2. Legg sammen tellerne.

Nå som brøkene har en fellesnevner, gjenstår det bare å legge sammen tellerne.

14 + 13 = 312+ 412 = 712

Eksempel 4

Addisjon av blandede tall med ulike nevnereI dette eksempelet skal vi forklare regnestykket 2 18 + 3 14

Steg 1. Har brøkene samme nevner?

Brøkene 18 og 14 har ulike nevnere. Disse brøkene må ha en fellesnevner før vi kan subtrahere dem. I dette tilfellet er det enkelt. Brøken med tallet 4 i nevneren kan få utvidet sin nevner til å bli 8 ved å multiplisere brøken, både over og under brøkstreken, med 2.

Vi får da 2 18 + 3 28

Steg 2. Legg sammen de hele tallene og tellerne

Først legger vi sammen de hele tallene: 2 + 3 = 5

Deretter brøkene: 18 + 28 = 38.

Svaret blir:

2 18 + 3 14 = 2 18 + 3 28 = 5 38

Oppgave 2:

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Tips: Bruk «tab» til å gå til neste felt