Addisjon av brøker nivå 3

5-stegsplanen

I Addisjon av brøker nivå 3 skal vi øve på å addere blandede tall, altså brøker som også består av et helt tall. Her må du legge sammen både de hele tallene og brøkene. Til slutt må du sjekke om svaret kan forkortes.

Steg 1 – Addisjon, men ikke glem å forkorte


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 – Addisjon, men ikke glem å forkorte


Steg 4: Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 10 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 10 spørsmålene for å få diplom!

Addisjon av brøker 3 diploma

Beskrivelse Addisjon av brøker 3

Eksempel 1: 315 + 35
Først sjekker vi om nevnerne er de samme. Det er de.
Nå kan vi legge sammen de hele tallene og tellerne. Først de hele tallene. Her finnes bare ett, nemlig tallet 3. Det vil bli værende. Og deretter tellerne. 1 + 3 = 4. Svaret blir da 345 Kan vi forkorte brøken? Nei, det kan vi ikke.

Svaret er 315 + 35 = 345


Eksempel 2: 214 + 314
Er nevnerne like? Ja, det er de.
Nå kan vi legge sammen de hele tallene og tellerne. Først de hele tallene. Som blir 2 + 3 = 5. Og deretter tellerne. 1 + 1 = 2. Svaret blir da 524 Kan vi forkorte brøken? Ja, det er mulig. 524 = 512.

Svaret er 214 + 314 = 512
Annonse: