Subtraksjon av brøker


Hvordan fungerer subtraksjon av brøker?

Subtraksjon av brøker skjer ved at tellerne subtraheres fra hverandre, mens nevnerne forblir de samme. Nevnerne må være de samme. Hvis dette ikke er tilfellet, må nevnerne først bli like før tellerne kan subtraheres.
Subtraksjon med brøker vil bli forklart med flere eksempler. Følgende subtraksjoner med brøker vil bli gjennomgått:
- Subtraksjon av brøker med samme nevner
- Subtracting av blandede tall med samme nevner
- Subtraksjon av brøker med ulike nevnere
- Subtraksjon av blandede tall med ulike nevnere

Ved subtraksjon av brøker er det viktig at de har en fellesnevner. Hvis du ikke husker hvordan dette fungerer, kan du ta en titt på 'Brøker med fellesnevner'-siden.

På denne siden vil du finne eksempler og øvelser. Gå til en av 5-stegsplanene for å gå gjennom en omfattende trening.

5-stegsplaner


Oppgave 1:

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Tips: Bruk «tab» til å gå til neste felt
Eksempel 1

Subtraksjon av brøker med samme nevnerI dette eksempelet skal vi forklare regnestykket 34 - 14. ​

Steg 1. Har brøkene en fellesnevner?

Ja, det har de. De har begge nevneren 4.
Dersom de ikke hadde hatt samme nevner, måtte vi først ha funnet en fellesnevner.

Steg 2. Subtraher hele tall og tellerne.

Det finnes ingen hele tall, så vi trenger kun å subtrahere tellerne. 3 - 1 = 2. Vi får da

34 - 14 = 24.

Steg 3. Forkort brøken om nødvendig.

24 kan forkortes til 12. Se 'Forkorting av brøker' for mer informasjon.

Svaret blir 34 - 14 = 12

Eksempel 2

Subtraksjon av blandede tall med samme nevnerI dette eksempelet skal vi forklare regnestykket 4 35 + 2 25. ​

Steg 1. Har brøkene samme nevner?

Ja, det har de. De har begge nevneren 5.


Steg 2. Subtraher hele tall og tellerne.

Først subtraherer vi de hele tallene: 4 - 2 = 2.
Deretter tellerne: 3 - 2 = 1. Nevneren står urørt: 5.

Svaret på regnestykket: 435 - 225 = 2 15.

Steg 3. Forkort brøken om nødvendig.

Svaret kan ikke gjøres enklere.

Eksempel 3

Subtraksjon av brøker med ulike nevnereI dette eksempelet skal vi forklare regnestykket 23 - 14.


Steg 1. Har brøkene en fellesnevner?

Brøkene 23 og 14 har ulike nevnere. Brøkene må ha en fellesnevner før vi kan subtrahere dem.

Fellesnevneren i dette tilfellet er 12.

2 x 4 = 83 x 4 = 12 og 1 x 3 = 34 x 3 = 12


Vi får da 812og 312.

Steg 2. Subtraher hele tall og tellerne.

Vi har nå to brøker med lik nevner. Vi kan derfor subtrahere dem. 8 - 3 = 5. Svaret er 812 - 312 = 512

Steg 3. Forkort brøken om nødvendig.

Svaret kan ikke gjøres enklere.