Subtraksjon av brøker nivå 3

5-stegsplanen

På nivå 3 av Subtraksjon av brøker skal vi jobbe med blandede tall der brøkene har samme teller. Regnestykkene må løses i 3 steg. Subtraher først de hele tallene. Subtraher deretter tellerne og se om svaret kan forkortes.

Steg 1 – Ikke glem å forkorte


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 – Ikke glem å forkorte


Steg 4 – Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 10 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 10 spørsmålene for å få diplom!

Subtraksjon av brøker 3 diploma

Beskrivelse Subtraksjon av brøker 3

Eksempel 1: 335 - 215
Er nevnerne like? Ja, det er de.
Nå subtraherer vi de hele tallene, og deretter tellerne. De hele tallene: 3 - 2 = 1. Og deretter tellerne. 3 - 1 = 2. Vi får da svaret 125 Kan vi forkorte? Nei, det kan vi ikke.


Svaret er 335 - 215 = 125


Eksempel 2: 334 - 314
Er nevnerne like? Ja, det er de.
Nå kan vi subtraherer de hele tallene, og deretter tellerne. Først de hele tallene. Det blir 3 - 3 = 0. Vi trenger ikke skrive 0 som et helt tall foran brøken. Deretter subtraherer vi tellerne. 3 - 1 = 2

Vi får da svaret 24 Kan vi forkorte brøken? Ja, det er mulig. 24 = 12.

Svaret er 334 - 314 = 12
Annonse: