Forkorting av brøker

Hva er forkorting av brøker?

For hver brøk finnes det en enklest mulig form. Den enkleste mulige formen er en brøk der telleren (tallet over brøkstreken) og nevneren (tallet under brøkstreken) er så små som mulig. Å forkorte en brøk vil si å gjøre den så liten som mulig.
Her er et eksempel på forkorting av en brøk: 36 12

Er begrepene som er brukt her vanskelige? Ta først en titt på 'Hva er en brøk?' Siden for mer forklaring.

På denne siden vil du finne eksempler og øvelser. Gå til en av 5-stegsplanene for å gå gjennom en omfattende trening.

5-stegsplaner


Hvordan forkortes en brøk?

En brøk forkortes ved at man først finner største felles faktor. Med største felles faktor mener vi det høyeste tallet som både telleren og nevneren kan deles på. Deretter må du dele telleren og nevneren med dette tallet slik at brøken blir så forkortet som mulig.
Nedenfor er noen eksempler med forklaring og øvelser

Eksempel 1

Vi skal forkorte brøken 24.

24 tellernevner

Hva er største felles faktor for 24?
Telleren er 2, og du kan kun dele den på 1 og 2.
Nevneren er 4, og du kan dele den på 1, 2 og 4.

Du må deretter finne det høyeste tallet som begge disse to kan deles på. Det er 2, så den største felles faktoren er i dette tilfellet 2.
2(teller) delt på 2 er 1. 4(nevner) delt på 2 er 2. Dette gir deg den forkortede brøken 12.

breuken vereenvoudigen voorbeeld 1

Oppgave 1:

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Forkort brøken. Nevneren er allerede oppgitt. Velg antall regnestykker samt tid til rådighet på hvert regnestykke og trykk på start.

Tips: Bruk «tab» til å gå til neste felt
Oppgave 2:

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Forkort brøken. Velg antall regnestykker samt tid til rådighet på hvert regnestykke og trykk på start.

Tips: Bruk «tab» til å gå til neste felt
Eksempel 2

Vi skal forkorte brøken 68. ​

Først finner vi den største felles faktoren.
Telleren er 6, og den kan deles på 2,3 og 6.
Nevneren er 8, og den kan deles på 2,4 og 8.
Den største felles faktoren for 68 er 2. Dette gir deg den forkortede brøken 34.


breuken vereenvoudigen voorbeeld 2

Eksempel 3

Vi skal forkorte brøken 1624.

16(telleren) kan deles på: 2, 4, 8 og 16.
24(nevneren) kan deles på: 2,3, 4, 6, 8, 12 og 24.
Den største felles faktoren for 1624 er 8. 16 delt på 8 er 2, og 24 delt på 8 er 3.
Dette gir deg den forkortede brøken 23.

breuken vereenvoudigen voorbeeld 3