Forkorting av brøker nivå 1

5-stegsplanen

Breuken vereenvoudigen Her kan du lære å forkorte brøker med 5-stegsplanen. Når du forkorter en brøk, gjør du den så liten som mulig. Divider brøken med største felles faktor. På denne måten vil brøken være i sin enkleste form, der både telleren og nevneren har en lavest mulig verdi. De 5 stegene i 5-stegsplanen er som følger: Ved steg 1 trenger du bare å fylle inn telleren (tallet over brøkstreken). Ved steg 2 drar du svaret til det matchende spørsmålet. Ved steg 3 må du fylle inn telleren og nevneren (tallet under brøkstreken). Ved steg 4 er det 15 flervalgsspørsmål. Og til slutt, ved steg 5, diplomet med 20 spørsmål.

Steg 1 – Fyll inn telleren


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3 – Fyll inn telleren og nevneren


Steg 4: Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

Forkorting av brøker 1 diploma

Beskrivelse Forkorting av brøker 1

Når du ønsker å forkorte brøker, må du først finne største felles faktor, også kalt SSF. Dette er det største hele tallet som både telleren og nevneren kan deles på, uten å gi rest. Den største felles faktoren til for eksempel 6 og 9 er 3.
Annonse: