Brøkdivisjon

Hvordan kan du dividere brøker?

Divisjon med brøker vil bli forklart med flere eksempler. Når en brøk skal deles med en annen brøk, er det enklest å multiplisere telleren i den første brøken med nevneren i den andre og nevneren i den første brøken med telleren i den andre. Bytt ut divisjonstegnet med et multiplikasjonstegn, og bytt om på plassene til telleren og nevneren i den andre brøken.
Tre eksempler skal diskuteres
- Divisjon av en brøk med et helt tall
- Divisjon av en brøk med en annen brøk
- Divisjon av et blandet tall med en brøk

Op deze pagina staan voorbeelden en oefeningen. Wil je uitgebreid oefenen ga dan naar één van de 5-stappenplannen.

5-stegsplaner


Oppgave 1:

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

I denne øvelsen får du all slags divisjoner.
Se på eksemplene dersom du ikke vet svaret.

Tips: Bruk «tab» til å gå til neste felt
Eksempel 1

Divisjon av en brøk med et helt tall.


Vi begynner med følgende regnestykke:

67 ÷ 3.

Divisjoner kan løses på to måter. Divisjon av telleren med telleren, og nevneren med nevneren, eller ved å multiplisere den første brøken med det resiproke tallet til den andre brøken. I dette tilfellet er det enklere å multiplisere med det resiproke tallet.
Vi endrer først det hele tallet til en brøk.

3 = 31.

Vi får da følgende regnestykke:

67 ÷ 31 =

Divider teller med teller, og nevner med nevner:
6 ÷ 3 = 2 and 7 ÷ 1 = 7
Svaret:

67 ÷ 31 = 27

Eksempel 2

Divisjon av en brøk med en annen brøk


12 ÷ 34= Vi løser dette regnestykket ved å multiplisere den første brøken med det resiproke tallet til den andre brøken.

Vi må snu 34. Som blir 43.

Regnestykket blir nå:

12 x 43=

1 x 4 = 4 og 2 x 3 = 6

12 x 43=46.

Vi kan forkorte dette svaret, og får:

46=23.

Eksempel 3

Divisjon av et blandet tall med en brøk


212 ÷ 14=

Vi løser også dette regnestykket med regelen: Divisjon med en brøk er å multiplisere med det resiproke tallet. Først må 212 omskrives til en brøk.

Det blir: 212 =52 Nå kan vi løse regnestykket slik som i eksempel 2.

52 x 41=202

Vi må forkorte 202. Det blir 101, og det er det samme som 10