Divisjon av brøker nivå 1

5-stegsplanen

Øv på multiplikasjon av brøker her med 5-stegsplanen. På dette nivået skal vi dividere brøker med brøker. En måte å dividere brøker på er å multiplisere med det resiproke tallet til divisoren. Deretter forkortes brøken så langt det lar seg gjøre.

Steg 1 – Ikke glem å forkorte


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 – Ikke glem å forkorte


Steg 4: Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 10 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 10 spørsmålene for å få diplom!

Divisjon av brøker 1 diploma

Beskrivelse Divisjon av brøker 1

Her er noen eksempler på divisjon av brøker. Hvordan dividerer du en brøk med en annen brøk?
Annonse: