Fra brøk til prosent

Hvordan uttrykker man en brøk i prosentform?

Hvis du ønsker å uttrykke en brøk i prosentform, må du multiplisere brøken med 100. I disse 3 eksemplene skal vi vise hvordan du kan uttrykk en brøk i prosentform. Eller, som i eksempel 3, fra brøkform til desimalform til prosentform. Før du starter er det bra å vite hvordan en brøk fungerer. Tallet over brøkstreken er telleren, og tallet under brøkstreken er nevneren. Disse to tallene er nødvendige for å kunne gå fra brøkform til prosentform.

14 tellernevner

På denne siden vil du finne eksempler og øvelser. Gå til en av 5-stegsplanene for å gå gjennom en omfattende trening.

5-stegsplaner

Eksempel 1

I det første eksempelet skal vi endre brøken 15 til prosentform.

Målet til denne metoden er å gjøre tallet under brøkstreken, nevneren, til 100. I dette tilfellet må vi endre 5 til å bli 100. En smart måte å gjøre dette på er å dele 100 på 5. Det blir 20. Da vet du at du må utføre 5 x 20 for å komme til 100. Når du multipliserer nevneren, må du også multiplisere telleren. Så her multipliserer vi også 1 med 20. Når du har gjort alt dette, vil du sitte igjen med den endelige brøken. I den endelige brøken vil prosentverdien være det samme som telleren, altså 20 %.

Oppgave 1:

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål::

Tips: Bruk «tab» til å gå til neste felt
Eksempel 2


I det andre eksempelet skal vi uttrykke brøken 38 i prosentform.

På samme måte som i forrige eksempel skal vi forsøke å gjøre nevneren til 100. 100 dividert på 8 er 12,5. Nå vet vi at både telleren og nevneren må multipliseres med 12,5. I den endelige brøken er telleren 37,5, så da vet vi også hva prosentverdien er.

Eksempel 3


Du kan også omforme en brøk til prosentform ved å regne ut desimaltallet. Når du har desimaltallet, kan du multiplisere det med 100. Svaret vil være prosentverdien. Dette er en rask metode, særlig på kalkulator. Teller delt på nevner multiplisert med 100.