Brøker

Teller Nevner
1
4

På Brokregning.com kan du lære om brøker og øve på brøkregning på en enkel måte. Forklaringene, eksemplene og øvelsene er organisert på en slik måte at du kan starte umiddelbart. Velg en av ferdighetene nedenfor, øv med en av 5-stegsplanene, eller start med 'Hva er en brøk?'.


Kakediagrammer

Disse kakediagrammene viser en brøk visuelt.
Endre brøken for å se hva den gjør med størrelsesforholdet (kakestykkene).

4
5
6

Brokregning.com

Brokregning.com er designet for å gi støtte til de som lærer seg brøkregning. Tydelige forklaringer og øvelser gjør det enkelt å trene på matteferdigheter. Brøkregning er delt inn i flere temaer. Du starter helt fra begynnelsen: hva er brøker, tellere, nevnere, brøkstreker og stambrøker. Så går vi videre med brøkregning. Forkorting av brøker er viktig å beherske for å kunne gjøre følgende brøkøvelser. Andre øvelser som kan gjøres er: addisjon, multiplikasjon, divisjon, subtraksjon og det å finne fellesnevner. Du kan også øve på å uttrykke brøker på prosentform og bruke brøkkalkulatoren, som er spesielt laget for bruk av brøker i matematikk.

Enkelte emner kan øves på i omfattende grad ved hjelp av 5-stegsplanene. Du kan opprette en konto gratis slik at du kan lagre resultatene dine fra 5-stegsplanen, og du kan se medaljene og diplomene du har oppnådd i troféskapet. Lærere kan også opprette en gratis konto og legge til hele klasser.

Matematikk på barneskolenivå snakker vanligvis om brøker. Og matematikk på ungdomsskolen og i høyere utdanning snakker vanligvis om rasjonale tall.

Vi jobber hele tiden med dette nettstedet for å forbedre det. Hvis du har noen tips, kommentarer eller spørsmål, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet.