Multiplikasjon av brøker nivå 1

5-stegsplanen

Øv på multiplikasjon av brøker her med 5-stegsplanen. På dette nivået multipliserer vi brøker med brøker. En måte å multiplisere brøker på er å multiplisere den ene telleren (tallet over brøkstreken) med den andre telleren, og multiplisere den ene nevneren (tallet under brøkstreken) med den andre nevneren. Deretter forkortes brøken så langt det lar seg gjøre.

Steg 1 – Multiplikasjon av brøker


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 – Ikke glem å forkorte


Steg 4 – Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 10 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 10 spørsmålene for å få diplom!

Multiplikasjon av brøker 1 diploma

Beskrivelse Multiplikasjon av brøker 1

Eksempel 1: 13 x 15
For å multiplisere en brøk med en annen brøk må den ene telleren multipliseres med den andre telleren, og den ene nevneren multipliseres med den andre nevneren. Deretter sjekker vi om vi kan forkorte.

Først tellerne: 1 x 1 = 1 Og deretter nevnerne: 3 x 5 = 15. Svaret er 115. Kan vi forkorte? Nei, det kan vi ikke. Svaret er 13 x 15 = 115.


Eksempel 2: 23 x 14
For å multiplisere brøker multipliseres nevnere med nevnere, og tellere med tellere. Deretter sjekker vi om vi kan forkorte.

Teller multiplisert med teller blir: 2 x 1 = 2. Deretter multipliseres nevner med nevner: 3 x 4 = 12. Svaret blir da 212. Er det mulig å forkorte? Ja, det er mulig. 212 = 16. Svaret er 23 x 14 = 16.
Annonse: