Personvernerklæring

1. Hvem er vi

Nettstedet Brokregning.com (www.Brokregning.com) er eiendommen til og blir administrert av BVK Productions B.V. Vi tar personvern på største alvor, og denne policyen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn samt hvordan vi beskytter din rett til personvern.

Elever kan øve på multiplikasjonstabeller gratis gjennom online spill og øvelser på Brokregning.com. Du kan benytte deg av nettstedet både med og uten en gratis konto.

Du kan komme i kontakt med oss ved å sende en melding gjennom kontaktskjemaet eller e-post til info (@) Brokregning.com.

2. Konto

Hvilke opplysninger må du oppgi for å opprette en konto?

For å opprette en konto vil vi kun be deg om å lage et kallenavn og et passord (ingenting annet). Dette kan du bruke til å logge på igjen senere, og for å følge med på resultatene dine.

Hvilke opplysninger holder vi rede over etter at du har opprettet en konto?

Hvis du har opprettet en konto, vil vi holde rede på følgende:

- Hvilke medaljer du har fått
- Hvilke diplomer du har fått
- Dine poengsummer for '100 sekunders'-øvelsen.

3. Når du kontakter Brokregning.com

Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål eller klager i forbindelse med Brokregning.com. I så fall lagrer vi dine kontaktopplysninger og spørsmålet/klagen. Vi kan også be om tilleggsopplysninger hvis vi anser dette som nødvendig for å kunne svare på spørsmålet ditt på en optimal måte.

Opplysninger samlet inn på denne måten blir brukt til å svare på spørsmålet eller adressere klagen. Alt dette gjør vi for å kunne hjelpe deg på en optimal måte.

4. Automatisk genererte opplysninger

For at Brokregning.com skal kunne kjøre optimalt. For å kunne vise nettsider på riktig måte, eller for å sikre nettstedet, for eksempel. Vi trenger visse opplysninger. Vi trenger IP-adressen, nettlesertypen, datasystemet som blir brukt og sidene som blir besøkt, og informasjonskapsler vil også bli plassert på systemet ditt. Informasjonskapslene blir bare plassert hvis du har gitt tillatelse til dette. Disse opplysningene vil primært bli brukt til å løse tekniske problemer og for å løse problemer knyttet til sikkerhet.

IP-adressen kan brukes, sammen med besøkte sider og informasjonskapsler, til å undersøke eventuelle uvanlige situasjoner som kan oppstå og til å beskytte mot forsøk på hacking.

Nettleseropplysninger og datasystemet brukes til å finne ut hvordan nettstedet brukes. Disse dataene brukes til å gjøre justeringer på nettstedet. Utenom dette er disse opplysningene også nyttige for å løse eventuelle problemer på nettstedet. Dette gjør det mulig for oss å se i hvilke situasjoner et bestemt problem kan oppstå.

Behandlingen av disse opplysningene er nødvendig for å gjøre Brokregning.com sikkert og for å tilby et brukervennlig nettsted.

5. Informasjonskapsler

Brokregning.com bruker informasjonskapsler. Mer om dette finner du i erklæringen om informasjonskapsler. Erklæringen om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler som brukes og deres respektive formål.

6. Undersøkelser og analyse

Brokregning.com streber etter å kunne gi ytelse av høyeste kvalitet. For å gjøre dette jobber vi kontinuerlig med å analysere Brokregning.com samt å huske, sikre og optimalisere slik at vi kan gjøre justeringer på nettstedet vårt når dette er nødvendig. Vi bruker anonyme opplysninger for dette. Eksempler på opplysninger vi bruker til dette formålet er:

- Hvilke øvelser blir gjort
- Hvilke spill blir spilt
Tid brukt på hver øvelse eller hvert spill

7. Oppbevaring av opplysninger

Generelt oppbevarer vi opplysninger så lenge det er nødvendig for de nevnte formål, eller for å overholde juridiske (oppbevarings) forpliktelser. Oppbevaringsperioden blir derfor basert på arten av opplysningene og formålene som Brokregning.com behandler dem for. Vi lagrer opplysninger om brukerkontoer i 2 år. Dersom du sletter kontoen din, vil også alle tilhørende opplysninger bli slettet umiddelbart. Vi vil ikke lagre opplysningene dine lenger enn nødvendig for de formålene de ble innhentet for.

8. Viderelevering til tredjeparter

Dine opplysninger vil ikke bli gitt til Brokregning.com sine tredjeparter uten din uttrykkelige tillatelse, unntatt visse unntak som er beskrevet nedenfor.

Brokregning.com kan gi dine opplysninger til tredjepart i samsvar med gjeldende lover og/eller forskrifter dersom Brokregning.com anser dette som nødvendig som en del av en rettssak, eller dersom Brokregning.com anser dette som nødvendig for å beskytte sine egne rettigheter.

Brokregning.com vil også gi disse opplysningene til de databehandlerne som behandler personopplysninger på vegne av Brokregning.com. Dine opplysninger vil kun bli brukt til å fullføre disse oppgavene. Et eksempel på dette er driften av den sentrale Brokregning.com-databasen. Brokregning.com har inngått (behandlings) avtaler med disse

databehandlerne, som inkluderer sikkerhetstiltak som skal overholdes under behandlingen av dine opplysninger for å kunne beskytte dem.

9. Personvern

Vi legger ekstremt stor vekt på å beskytte opplysningene dine ordentlig. I den hensikt har vi sørget for at det er tatt passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte din personopplysninger mot tap eller tukling.

10. Dine rettigheter

Innsynsrett

Du har rett til å få informasjon om vi behandler opplysninger som tilhører deg eller ikke. Dersom dette er tilfelle, vil vi i samsvar med loven opplyse deg om opplysningene vi har samlet inn om deg.

Retten til retting

Du har rett til å be om retting av unøyaktige opplysninger som tilhører deg. Når det er aktuelt, har du en ytterligere rett til å oppgi ekstra personopplysninger for det formål å fullføre profilen din.

Retten til å bli glemt

Du har rett til å be om sletting av (visse) personopplysninger tilhørende deg (retten til å bli glemt). Dersom denne forespørselen skulle bli innvilget, vil vi slette alle relevante personopplysninger.

Retten til begrensning av behandling

Du har rett til å be om en begrensning i bruken av dine personopplysninger. Dette innebærer at, dersom forespørselen skulle bli innvilget, vi ikke vil behandle dine personopplysninger ytterligere mens begrensningen er i kraft, med mindre dette er lovpålagt.

Retten til å protestere

Under visse omstendigheter har du rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, for eksempel hvis vi behandler dine personopplysninger for rettslige formål. Dersom du skulle protestere, vil vi veie interessene til ditt personvern mot interessene til selskapet vårt. Dersom interessene til ditt personvern veier tyngst, vil vi ikke fortsette behandlingen av dine opplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har rett til å be om dataportabilitet. Vi vil gjøre opplysningene som er underlagt denne rettigheten tilgjengelig for deg i en strukturert, konvensjonell og maskinlesbar form som du kan gi videre til tredjeparter.

Klager

Dersom du har spørsmål eller klager, kan du kontakte info (@) Brokregning.com eller benytte kontaktskjemaet.

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

11. Brokregning.com i klasserommet

For å lage en lærerkonto vil vi innhente følgende opplysninger:

- Navn på lærer
- E-postadresse
- Passord

Vi må understreke at Brokregning.com ikke får vite hvilke barn i klassen som bruker Brokregning.com. Dette er fordi læreren bestemmer kallenavnene.

12. Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen er gjenstand for forandringer. Den siste revisjonen er fra november 2018.

13. Spørsmål

Personvern er et svært viktig tema. Hvis du skulle ha noen spørsmål, er det bare å kontakte oss på info (@) Brokregning.com.