Addisjon av brøker nivå 2

5-stegsplanen

På nivå 2 skal du addere brøker som ikke har like nevnere. Det vil si at du må utføre to operasjoner for å løse regnestykket. Først må brøkene få en fellesnevner, og deretter skal brøkene legges sammen. Ikke glem å sjekke om sluttbrøken kan forkortes.

Steg 1 – Addisjon, men ikke glem å forkorte


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 – Addisjon, men ikke glem å forkorte


Steg 4: Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 10 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 10 spørsmålene for å få diplom!

Addisjon av brøker 2 diploma

Beskrivelse Addisjon av brøker 2

Eksempeloppgave 1: 12 + 14
Først sjekker vi om nevnerne er de samme. Nei, de er forskjellige og kan derfor ikke legges sammen sånn helt umiddelbart.
Vi må gjøre nevnerne like, altså finne en fellesnevner. Vi kan få den ene nevneren til å bli 4 ved å multiplisere den med 2.
Dette vil gi følgende regnestykke 24 + 14
Nå kan vi legge sammen tellerne. 2 + 1 = 3 så svaret er 34

Kan vi forkorte brøken? Nei, brøken kan ikke forkortes. Svaret forblir 12 + 14 = 34


Eksempel 2:514 + 12
Først sjekker vi om nevnerne er like. Nei, det er de ikke.
Vi må gjøre nevnerne like, altså finne en fellesnevner. Vi kan få den ene nevneren til å bli 14 ved å multiplisere den med 7.
Dette vil gi følgende regnestykke 514 + 714
Nå kan vi legge sammen tellerne. 5 + 7 = 12 så svaret er 1214

Kan vi forkorte brøken? Ja, det er mulig. 1214 = 67. Svaret er 514 + 12 = 67
Annonse: