Brøker med fellesnevner

5-stegsplanen

Brøker med fellesnevner betyr at de har den samme nevneren, altså tallene under brøkstrekene er like. Hvis de ikke er like, må du gjøre dem like; du må sørge for at alle brøkene har den samme nevneren. Vi skal øve på dette med denne 5-stegsplanen.

Steg 1


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4: Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

Brøker med fellesnevner diploma

Beskrivelse Brøker med fellesnevner

Det første steget for å finne en fellesnevner er å vurdere nevnerne (tallet under brøkstreken). Først ser vi om vi kan gjøre den minste nevneren lik den største nevneren.

Eksempeloppgave 1:13 + 16

Vi skal finne en fellesnevner for disse to brøkene.
I dette eksempelet kan vi enkelt endre 13 -> 26 ved å multiplisere både telleren og nevneren med 2.

På denne måten får vi to brøker med samme nevner: 26 + 16.

Eksempeloppgave 2: 23 + 15

I dette eksempelet er det ikke mulig å gjøre den minste nevneren lik den største nevneren i et sveip.
Det er derfor vi nå skal forsøke å multiplisere den største nevneren med 2 og se om den kan deles på den minste nevneren. Hvis ikke det fungerer, prøver vi å multiplisere med 3, 4 osv.

Den største nevneren er 5. 5 x 2 = 10 Så ser vi om 10 kan deles med 3 eller ikke. Nei, det er ikke mulig. Nå prøver vi 5 x 3 = 15. 15 kan deles på 3.

Nå må vi gjøre om begge nevnerne til 15. Det er viktig å multiplisere både tellerne og nevnerne med det samme tallet. For å endre 5 -> 15 multipliserer vi med 3
15 blir 315.

For å endre 3 -> 15 multipliserer vi med 5
23 blir da 615.

23 + 15 -> 615 + 315
Annonse: