Addisjon av brøker nivå 1

5-stegsplanen

På dette nivået vil du få øvelser der brøkene har samme nevner og en verdi mindre enn 1. Hvis brøkene har en fellesnevner, trenger du bare å legge sammen tellerne (tallene over brøkstrekene). Etterpå må du kontrollere om du kan forkorte brøken.

Steg 1 – Addisjon, men ikke glem å forkorte


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 – Addisjon, men ikke glem å forkorte


Steg 4 – Addisjon, flervalg

Prøv å svare riktig på alle 10 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 10 spørsmålene for å få diplom!

Addisjon av brøker 1 diploma

Beskrivelse Addisjon av brøker 1

Eksempeloppgave 1: 15 + 25
Først sjekker vi om nevnerne er de samme. De har begge tallet 5 i nevneren.
Kun tellerne skal legges sammen ved addisjon av brøker. 1 + 2 = 3

15 + 25 = 35 Kan vi forkorte? Nei. Det endelige svaret er 35.


Eksempeloppgave 2:16 + 16
Først sjekker vi om nevnerne er de samme. De har begge tallet 6 i nevneren.
Nå er det bare til å legge sammen tellerne. 1 + 1 = 2

16 + 16 = 26 Kan brøken forkortes? Ja, det kan den. 26 = 13. Svaret er 16 + 16 = 13
Annonse: