Subtraksjon av brøker nivå 2

5-stegsplanen

På nivå 2 av subtraksjon av brøker vil brøkene, i motsetning til på nivå 2, ikke ha samme nevner. Derfor må nevnerne først gjøres like før de kan subtraheres. Etterpå må du sjekke om svaret kan forkortes.

Steg 1 – Subtraksjon av brøker


Steg 2 – Dra

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 – Ikke glem å forkorte


Steg 4 – Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 10 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 10 spørsmålene for å få diplom!

Subtraksjon av brøker 2 diploma

Beskrivelse Subtraksjon av brøker 2

Eksempel 1: 12 - 14
Først sjekker vi om nevnerne er de samme. Nei, det er de ikke.
Vi må gjøre nevnerne like, altså finne en fellesnevner. Vi kan få den ene nevneren til å bli 4 ved å multiplisere den med 2.
Dette vil gi følgende regnestykke 24 + 14
Nå kan vi subtrahere tellerne. 2 - 1 = 1 svaret er 14

Kan vi forkorte brøken? Nei, det kan vi ikke. Svaret forblir 12 - 14 = 14


Eksempel 2:23 - 15
Er nevnerne de samme? Nei, de er ulike.
Da må vi først finne en fellesnevner.
Kan vi gjøre den minste nevneren lik den største nevneren i ett steg? Nei, det kan vi ikke.
Nå skal vi multiplisere den største nevneren (5) med et tall som gjør at den kan divideres med den minste nevneren (3).
Vi begynner med x 2, deretter x 3 osv.
5 x 2 = 10. 10 kan ikke deles på 3. Nå prøver vi med x 3. 5 x 3 = 15. 15 kan deles på 3.
Nå vet vi at begge nevnerne vil være 15.
For å forandre nevneren i brøken 23 til 15, multipliserer vi både teller og nevner med 5. Vi får da 1015, og for å forandre nevneren i brøken 15 til 15, multipliserer vi både teller og nevner med 3. Vi får da 315.

Vi har nå fått følgende regnestykke 1015 - 315
Nå kan vi subtrahere tellerne. 10 - 3 = 7. Dette gir svaret 715

Kan vi forkorte brøken? Nei. Svaret er 23 - 15 = 715
Annonse: