Største felles faktor

5-stegsplanen

Breuken vereenvoudigenFor å forkorte brøker, må du først finne største felles faktor, også kalt SSF. Dette er det største hele tallet som både telleren og nevneren kan deles på, uten å gi rest. Denne ferdigheten må du mestre før du kan fortsette videre med andre brøkøvelser, som multiplikasjon og divisjon med brøker. I 5-stegsplanen er vi på utkikk etter største felles faktor. Ved steg 1 får du 10 åpne spørsmål. Ved steg 2 kan du dra svaret. Ved steg 3 er det flere åpne spørsmål, men de er vanskeligere enn i steg 1. Ved steg 4 får du flervalgsspørsmål, og ved steg 5 må du klare å få diplomet.

Steg 1 – Hva er største felles faktor?


Steg 2 – Dra største felles faktor til brøken

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3 – Hva er største felles faktor?


Steg 4 – Flervalg, velg den største felles faktoren

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

Største felles faktor diploma

Beskrivelse Største felles faktor

Hvordan finner du største felles nevner? Eksempel: 20 og 40. Skriv først ned alle faktorene til tallet 20: 1, 2, 4, 5, 10 og 20. Og deretter de for tallet 40: 1, 2, 4, 5, 10, 20 og 40. Finn deretter det høyeste tallet som er i begge listene. Vi finner ut at det er 20. Den største felles faktoren for 20 og 40 er 20.
Annonse: