Subtraksjon av brøker nivå 1

5-stegsplanen

På det første nivået med subtraksjon av brøker vil brøkene ha samme nevner og en verdi mindre enn 1. Når brøkene har samme nevner, trenger du bare å subtrahere tellerne (tallene over brøkstrekene). Nevnerne (tallene under brøkstreken) vil være de samme. Sjekk alltid om du kan forkorte svaret.

Steg 1 – Subtraksjon, ikke glem å forkorte


Steg 2 – Dra det riktige svaret

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 – Subtraksjon, ikke glem å forkorte


Steg 4 – Flervalgsoppgaver

Prøv å svare riktig på alle 10 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt

Svar riktig på alle 10 spørsmålene for å få diplom!

Subtraksjon av brøker 1 diploma

Beskrivelse Subtraksjon av brøker 1

Eksempel 1: 23 - 13
Først sjekker vi om nevnerne er de samme. Ja, begge er tallet 3.
Nå er det bare til å legge sammen tellerne. 2 - 1 = 1

23 - 13 = 13 Kan vi forkorte? Nei, det kan vi ikke. Svaret blir værende 13.


Eksempel 2:36 + 16
Først sjekker vi om nevnerne er de samme. Ja, begge er tallet 6.
Nå er det bare til å legge sammen tellerne. 3 - 1 = 2

36 - 16 = 26 Kan vi forkorte? Ja. 26 = 13. Svaret er 36 + 16 = 13
Annonse: