Wilsons Brøker

Spill også:

Dykk dypt i havet og legg ut på et matteeventyr med skilpadda Wilson! Skilpadda Wilson trenger din hjelp fordi havet er fullt av fargede krukker. Så i tillegg til å løse brøkoppgaver, må også havet renses. Disse krukkene har farger som blått, grønt og rødt. Fjern alle krukkene fra havet ved å kombinere 3 av dem med samme farge. Skyt en rød krukke mot to andre røde krukker slik at de forsvinner. I dette spillet kan du gjøre fire ulike oppgaver sammen med Wilson: Finne fellesnevnere, forkorte brøker, addisjon og subtraksjon av brøker.

Du må først velge et tema før du begynner å spille. Når du velger et tema, vil du se en forklaring før du kan begynne på nivå 1. I begynnelsen av nivået må du først løse et regnestykke. Hvis svaret er riktig, får du skyte tre krukker. For hver nye oppgave og hvert tredje uriktige svar, vil du få et nytt lag. Målet er å svare riktig på alle regnestykkene og fjerne alle krukkene. Når du har for mange lag og krukkene ikke lenger får plass i firkanten, er spillet over og du må starte på nytt.

Når alle krukkene er forsvunnet og stjerna er full, går du videre til neste nivå. Jo lengre du kommer, desto vanskeligere blir brøkene og desto vanskeligere å fylle stjerna. Hvert nivå gir også en ny krukkefarge. De nye fargene gjør det vanskeligere å fjerne krukkene. Det høyeste nivået er nivå 5, og du kan få totalt 5 ulike farger. For hvert nivå du passerer vil du få en pokal. Når du har vunnet 5 pokaler for hver brøkoppgave, er spillet over.

Ha det gøy med brøker og rensk havet sammen med skilpadda Wilson!