Brøker med fellesnevner

Hva er brøker med fellesnevner?

Brøker med fellesnevner vil si at brøkene har lik nevner. Det er viktig at brøkene har en fellesnevner når de skal adderes og subtraheres med hverandre.
Er begrepene som er brukt her vanskelige? Ta da en titt på 'Hva er en brøk?'-siden først for mer forklaring.

På denne siden vil du finne eksempler og øvelser. Gå til en av 5-stegsplanene for å gå gjennom en omfattende trening.

5-stegsplaner


Eksempel 1

Finn en fellesnevner for brøkene 23 og 16.

Steg 1. Bestem hvilken av nevnerne som kan brukes til å finne en fellesnevner for brøkene.
En fellesnevner er vanligvis enklest å finne ved å sjekke om den minste nevneren kan gjøres lik den største nevneren. I dette eksempelet kan den minste nevneren (3) gjøres lik den største nevneren (6) ved å multiplisere den med 2.

Steg 2. Gjør nevnerne like.
Nå må telleren og nevneren multipliseres med 2 for at brøken skal beholde verdien sin. Resultatet blir: 2 x 2 = 43 x 2 = 6.
Du har nå to brøker med en fellesnevner. Svaret er 46 og 16.
breuken gelijknamig maken voorbeeld 1
Hva om du ikke kan gjøre den minste nevneren lik den største nevneren? Ta en titt på eksempel 2 for å se om du kan løse dette.

Oppgave 1:

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Velg antall regnestykker samt tid til rådighet på hvert regnestykke og trykk på start.

Tips: Bruk «tab» til å gå til neste felt
Eksempel 2


Finn en fellesnevner for brøkene 13 og 35.

Steg 1. Bestem hvilken nevner som skal brukes til å finne fellesnevneren.
Den enkleste måten å finne en fellesnevner på er å gjøre den minste nevneren lik den største nevneren. Hvis dette ikke er mulig, prøver vi å multiplisere den største nevneren med 2 for å se om dette tallet kan deles med den minste nevneren. Hvis det å multiplisere med 2 ikke fungerer, kan vi prøve med 3, og hvis ikke det fungerer, kan vi prøve med 4 osv.

I dette eksempelet er den største nevneren 5.
5 kan ikke deles på 3 (den minste nevneren). Vi prøver først med 5 x 2 = 10. 10 kan ikke deles på 3. Nå prøver vi med 5 x 3 = 15. 15 kan deles på 3, fordi 15 delt på 3 er 5.

Steg 2. Gjør nevnerne like.
For at brøken med den minste nevneren skal beholde verdien sin, må både telleren og nevneren (13) multipliseres med 5. Tilsvarende må telleren og nevneren i brøken med den største nevneren (35) multipliseres med 3 slik at også denne får fellesnevneren 15. Resultatet er 515 og 915. Du kan også se sette i bildet nedenfor:

Oppgave 2:

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Velg antall regnestykker samt tid til rådighet på hvert regnestykke og trykk på start.

Tips: Bruk «tab» til å gå til neste felt